Sultan Abdülhamid

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah II. Abdülhamid, yaptığı hizmetlerle adını tarihe yazdırdı.

Sultan Abdülhamid

Sultan Abdülhamid

21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya gözlerini açan Sultan Abdülhamid, kültüre ve eğitime verdiği değerin yanı sıra hizmetleriyle de son derece önemli bir Osmanlı padişahı olarak biliniyor. Öte yandan, yıkılmak üzere olan Osmanlı Devleti’ni uyguladığı politikalarla 33 sene daha ayakta tutmayı başarmış bir padişah olan II. Abdülhamid, ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-ı Esasi'yi ilan etti.

Tahtta kaldığı dönemlerde imparatorluk dağılma dönemini yaşadı. Başta Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 Harbi'ne tanıklık etti.

Henüz 10 yaşındayken, annesinin vefatını gören II. Abdülhamid’in bakımı Sultan Abdülmecid'in diğer eşi Piristû Kadın Efendi tarafından üstlenilmiştir. Hiç çocuğu olmayan Piristû Kadın Efendi II. Abdülhamid’i kendi çocuğu gibi büyüttü. II. Abdülhamid’in babasının ölümünden sonra ise tahta çıkan amcası Abdülaziz, kendisiyle diğer çocuklarında olduğu gibi yakından ilgilendi.

Padişah olarak ilan edildiğinde tarihler 31 Ağustos 1876 yılını gösteriyordu. II. Abdülhamid, bunun öncesinde amcasının tahtan indirilişine ve ağabeyi V. Murat'ın Çırağan Sarayı’na hapsedilmesine tanık olmuştur. 23 Aralık 1876 yılında, ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-ı Esasî'yi ilan etti.

Uzun yıllar tahtta kalan Sultan İkinci Abdülhamid kendisini öldürmek isteyenleri bağışlayan biriydi. Bu, dünya siyaset tarihinde ender rastlanan bir olaydır. Sultan İkinci Abdülhamid, kültüre önem vermiş ve eğitim konusunda hizmet verecek birçok mekân yaptırmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı olan II. Abdülhamid, 113. İslam halifesi ve Sultan Abdülmecid'in oğlu II. Abdülhamid, 10 Şubat 1918 senesinde ise yaşama gözlerini yumdu.

SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN ÖLÜMÜ
31 Mart ayaklanmasıyla tahttan indirilmesine karar verilen Sultan II. Abdülhamid, 3 yıl Selanik'teki Alatini Köşkü'nde ev hapsinde tutuldu. 1912 yılında Beylerbeyi Sarayı'na getirilmiştir. Bundan 6 sene sonra 10 Şubat 1918 yılında İstanbul’da vefat eden II. Abdülhamid, Divanyolu’nda bulunan Sultan II. Mahmut Türbesi'nde defnedilmiştir.

SULTAN ABDÜLHAMİD'İN EŞLERİ

Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan'a göre, babası II. Abdülhamid'in 13 eşi oldu. Kabul gören diğer kaynaklara göre ise, bu sayı 16.

Nâzikedâ Başkadınefendi (1863)
Safi-Naz Nur-Efzun Kadınefendi (1868)
Bedrifelek Kadınefendi (1868)
Bidâr Kadınefendi (1875)
Dil-Pesend Kadınefendi (1883)
Mezide Mestan Kadınefendi (Şubat 1885)
Emsal-i Nur Kadınefendi (Kasım 1885)
Müşfika Kadınefendi (Kayıhan-Kayısoy) (1886)
Sazkâr Hanımefendi (1890)
Peyveste Hanımefendi (1893)
Fatma Pesend Hanımefendi (1896)
Behice (Maan) Hanımefendi (1900)
Salihâ Naciye Hanımefendi (1904)
Dürdane Hanımefendi (Baş gözde)
Câlibos Hanımefendi (İkinci gözde)
Nazlı Yâr Hanımefendi (Üçüncü gözde)

SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

II. Abdülhamid tahtta olduğu dönemde bir çok projeyi hayata geçirmiştir. Bunlardan bazıları:

 • İlk kız okulları II. Abdülhamid döneminde açıldı.
 • Tahta çıktığı sene 250 olan rüştiye sayısı 1909'da 900'e, 6 olan idadi sayısı 109'a çıkarmıştır.
 • 1877 senesinde İstanbul’da bulunan modern ilkokul 1905 senesine gelindiğinde 9 bine ulaşmıştır.
 • II. Abdülhamid, Abdüllatif Suphi Paşa'nın ilk defa bir kız sanat okulu açma projesine açıkça destek vermiştir.
 • Sirkeci ve Haydarpaşa garları II. Abdülhamid döneminde yapılmıştır.
 • Hicaz Demiryolu II. Abdülhamid döneminde yapılmıştır. Bu projeyle alakalı yapılan her şey yerli girişim ile olmuştur.
 • 1877'de Posta Telgraf Teşkilatı bir bakanlık haline getirildi ve 1900 senesinde PTT’de ilk defa bir ‘havale kalemi’ devreye girmiştir.
 • 1901 senesinde Şehir Postaları kurulmuştur.
 • 1876 senesinde Avrupa’da kullanılmaya başlanan telefon, 1881 senesinde Türkiye’ye getirilmiş ve sınırlı sayıda olsa da kullanıma sunulmuştur.
 • 1899 senesinde günümüzde faaliyetlerini sürdüren Şişli Etfal Hastanesi II. Abdülhamid tarafından kurulmuştur.
 • II. Abdülhamid 25 Mart 1906 tarihli fermanı ile Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze'nin kurulmasını sağlamıştır.

Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR