Selefilik Nedir?

Cübbeli Ahmet'in 'Selefi dernekleri silahlanıyor' açıklamasında bulunmasının ardından, 'Selefilik nedir?' konusu tartışılmaya başlandı.

Selefilik Nedir?

Selefilik Nedir?

SELEFİLİK NE DEMEK?

Selef kelimesi sözlükte 'önceki nesil' anlamına gelirken, selefiyye de 'bu nesle mensup olan kişiler' anlamına gelir. İslâmî literatürde Selef ilk dönemlere mensup bilginler ve geçmiş İslâm büyükleri anlamında, Selefiyye terimi ise iman esaslarıyla ilgili konularda ilk dönem bilginlerini izleyerek âyet ve hadislerdeki ifadelerin zâhiri ile yetinip bunları aynen kabul eden, teşbih ve tecsîme düşmeyen (Allah'ı yaratıklara benzetmeye ve cisim gibi düşünmeye yeltenmeyen), bunları başka bir anlama çekmeye gitmeyen Ehl-i sünnet topluluğunu ifade etmek amacıyla kullanılır.

Allah'ın zâtî, fiilî ve haberî sıfatlarının hepsini te’vilsiz, nasılsa öyle kabul ettiği için Selefiyye'ye 'Sıfâtiyye' de denilmiştir.

'Ehl-i sünnet-i hâssa' ismi ile kastedilen zümre olan Selefiyye Hz. Peygamber ve sahâbîlerin inançta takip ettikleri yolu doğrudan doğruya izleyen gruptur. Tâbiûn, mezhep imamları, büyük müctehidler ve hadisçiler Selefiyye'dendirler.

Eş‘arîlik ve Mâtürîdîlik ortaya çıkıncaya kadar, Sünnî müslüman çevrede hâkim olan inanç, Selef inancıdır. Kuveyt, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'da yaygın olarak görülmektedir.

Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR