Namaz, İslam dininin temel taşlarından birisidir. Her Müslüman kulun yerine getirmesi gereken görevlerin başında gelir. Allah için yapılan her ibadette olduğu gibi namaz ibadetinde de özenli ve dikkatli olmalıyız. Sonuçta Allah’a karşı kulluk görevimizi yerine getiriyoruz ki bu bizi Allah katında yüceltiyor.

Namaz kılınan yer hakkında hemen hemen tüm Müslümanların dikkat etmediği bir şey var. Namaz kılınacak yerde bulunan resim yada fotoğraf benzeri eşyalar sürekli gözden kaçan nesneler arasında.

Canlıya âit fotoğraflar, ya yaşayacak şekilde boy resmi olur yahut da yaşamayacak şekilde yarım resim olur. Yaşamayacak şekilde yarım, yada bakınca anlaşılamayacak kadar kadar küçük olursa, bir sorun yoktur. Ancak boy resim ve fotoğraflarına herhangi bir ihtiyaç olmaksızın bulundurulması uygun görülmemiştir.

Cansıza âit resimlere, yani manzaralara gelince, bunun câiz olduğu kesindir. Çiçek, göl ve orman manzaraları gibi görüntüler çekilebilir, evlerin belli yerlerine bulundurulması uygundur.

Canlıya ait boy resimlerini, odanın duvarına asıp, bakınca tümüyle görünür hâlde bırakmak, bu odada namaz kılmayı mekruh hâle getirir. Bu nedenle, duvarlarında canlılara ait boy resimleri bulunan odada kılınan namaz mekruh olur. Resimler kıble cihetinde ise mekruhluk artar, yanda ise azalır, arkada ise daha da azalmış sayılır.