Allah, kullarını yaratırken onların doğru yolu bulup, bu yoldan şaşmamaları için onlara ışık olacak peygamberler göndermiştir. Gönderilen tüm peygamberler sorumlu olduğu kavimleri ve ümmetleri doğru yola sevk etmeye çalışmış ve hayatlarını bu görev üzerinde mücadele ederek geçirmişlerdir. Çok zorlu ve sıkıntılı bir hayat geçiren peygamberler Alşlah'ın onlara verdiği görevden hiç şaşmamışlardır. Rehber olarak gönderilen nebilerde bizler gibi insandır. Onlarda yiyip içer, oturup kalkar, evlenir ve çocuk sahibi olurlar, hasta olurlar sonunda her nefsin tadacağı gibi ölümle buluşurlar. Ancak her peygamberde insan olmanın ötesinde bir takım sıfatların bulunması gerekli ve zorunludur. Bu sıfatlar şunlardır: 

1- Sıdk: Kelime anlamı itibari ile doğru olmak demektir. Bütün peygamberler doğru sözlü insanlardır. Yalan söylemeleri düşünülemez. Böyle bir durum söz konusu olsa idi kendine inananların güven duygusunu kaybederlerdi. Yani peygamber olarak gönderilmesindeki gaye yok olurdu.

2- Emanet: Güvenilir insan olmak demekti. Peygamberlerin hepsi güvenilir insanlardır ve emanete asla ihanet etmezlerdi. Emanetin zıddı olan hıyanet ise onlar hallında düşünülmesi imkansız bir sıfattır.

3- İsmet: Günah işlemekten korunmuş olmak demektir. Peygamberler hayatlarının hiç bir anında Allah'a şirk koşmamış ve küfür sayılan günahlardan işlememişlerdir.  

4- Fetanet: Akıllı, zeki ve uyanık olmak demektir. Gönderilen tüm peygamberler dönemlerinin en zeki ve akıllı insanlarıdır. Peygamberler zeki olmasalardı, insanları inanç konusunda ikna edemezlerdi.

5- Tebliğ: Peygamberler Allah'tan aldığı emir ve yasakları insanlara eksiksiz bir şekilde iletirlerdi. Bu yaptıkları göreve ise tebliğ denmektedir.