Hoşgörü kavramı toplumsal yaşamda üzerinde önemle durmamız gereken bir davranış şeklidir. Birlikte yaşadığımız insanların bizden farklı inançları ve düşünce yapılarının bulunması çok karşılaşılan bir durumdur. Toplumda birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak için insanların hoşgörüşü bir şekilde  iletişim kurmaları önemli bir meseledir. 

Hoşgörü, anlayışlı olma ve iletişim içinde olduğumuz inana karşı müsamaha gösterme anlamına gelmektedir. Farklı din, dil, anlayış ve düşünce yapılarından rahatsız olmadan onları anlayışla karşılamak gerekir. Her toplumda farklı düşünce yapıları ve farklı dine mensup insanların bulunmaktadır. Ve toplum bu farklılıklardan meydana gelmektedir. Peygamber Efendimiz'in örnek olan ahlaki özelliklerinden birside hoşgörülü olmasıdır. Efendimiz her insanı anlayışla karşılar, onlarla iyi geçinir ve kimseye karşı kırıcı  bir davranışta bulunmazdı. Müslüman olsun yada olmasın tüm insanlara karşı son derece hoşgörülü bir tavır sergilerdi. Hiç bir insanı küçümsemez, inançları ile alay etmezdi. Efendimiz yapılan bir yanlışta, hatayı yapan kişiyi değilde yapılan hatayı ön plana çıkartırdı. Efendimiz, hoşgörü kavramını insanlar arasında karşılıklı uyulması gereken bir değer olarak görmüştür. bunu şu hadisinde dile getirmiştir. “Hoşgörülü davran ki, sana da hoşgörü ile davranılsın.”