Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in günlük hayatında yaptığı sünnetlerle sahabelerine ve ümmetine en güzel örnekleri vermiştir. O’nun yaptığı her işte bilinen yahut bilinmeyen birçok hikmet ve fayda bulunmaktadır. Sahabelerinden istediği davranışlarıöncelikle kendisi bizzat yaparak örnek teşkil etmiştir. İşte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in günlük yaşantısında yaptığı sünnetlere örnekler:

1- Camiye ve cemaate erken gelmek ve ilk saflarda yer almak sünnette teşvik edilmiştir.

2- Seferî de olsalar mü’minlerin namazı cemaatle kılmaları sünnettir.

3- Cemaatle namazı kısa tutmak ve hutbeyi uzatmamak, Peygamber Efendimiz’in sünnetindendir.

4- Cemaatle namaz kılarken safları sık ve düz tutmak sünnettir.

5- Dağınık bir vaziyette olan saçını ve sakalını düzeltmek de sünnettir.

6- Güzel koku sürmek sünnettir. Kadınların dışarı çıkarken koku sürünmeleri ise yasaklanmıştır.

7- Cenazenin arkasından kabre kadar gitmek sünnettir.

8- Cenaze namazı kılındığı zaman, hiçbir ayırım yapmadan ölen için içtenlikle dua edilmesi sünnettir.

9- Cenazeyi teşyîde, namazını kılmak ve kabre defnetmek farz-ı kifâye, bunun dışındaki hizmetler sünnet ve müstehabdır.

10- Meşru ölçüler dâhilindeki dâvetleri geri çevirmemek sünnettir.