Yüce Allah'ın 'Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım' dediği, alemlerin Efendisi Hz. Muhammed (s.a.v)'in birbirinden farklı ve olağanüstü mucizeleri olmuştur. Mucizeler Allah'ın emrei ile nebi kulları tarafından meydana getirilen olağanüstü durumlardır. Efendimiz Hz. Muhammed'in göstermiş olduğu mücizeler çoğu insanın İslamiyet'le şereflenmesinde büyük rol oynamıştır. Efendimiz daha dünyaya teşrif etmeden bu mucizelerin oluşması başlamıştır. Mecusi'lerin bin yıldır sönmeyen ateşi sönüyor, Kisra'nın sütunları yıkılıyor, Mekke'de yer alan putlar devriliyor ve Sema gölü kuruyor. Allah, yarattığı bu alemi Efendisi'ne hazırlıyordu.

Efendimiz'in doğumundan önce olduğu gibi nübüvvet gelmeden öncede bir takım mucizeler olmuştur. Ticarete gittiği kervanın üzerinde kendisini takip eden bir bulutun olması bir mucizedir. Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in hak peygamber olduğunu gösteren mucilerinden bir kaçı şunlardır: Efendimiz'in nübüvvet geldikten sonraki en büyük mucizesi şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun yanında bir çok mucizeleri olmuştur. Göstermiş olduğu mucizelerin arasında Miraç hadisesi yer alır. Daha sonrasında, kendine inanmayanların gönüllerine iman sevgisi oluşturmak için göstermiş olduğu ayı ikiye bölme mucizesi yer alır. Efendimiz, bazı yolculuklarında susuz kalınca iki parmağı arasında su çıkarması göstermiş olduğu mucizelerden birisidir. Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in hak peygamber olduğunu gösteren mucilerinden bir kaçı şunlardır: