Osmanlı Devletinde Kurban Bayramı hazırlıkları çok önceden başlardı. Bayram daha gelmeden sarayda ve Osmanlı mahallelerinde heyecan ve sevinç havası oluşurdu. Kurban Bayramının büyük bir eğlence ve sevgiyle karşılanmasının en güzel örneklerini Osmanlı Devleti göstermiştir. Devletin her biriminde ayrı bir şekilde hissedilen bayram günlerini bütün toplum en güzel şekilde karşılamaya gayret gösterirdi.

Osmanlı döneminde Kurban Bayramı, Arefe günü top atışları ile başlar ve bayramın 4. günü ikindi vaktinde atılan top atışlarıyla sona ererdi. Bayram namazının gelmesi ile beraber evin erkekleri bayram kıyafetlerini giyer ve evlerine yakın olan camileri doldururlardı. Evde bulunan hanımlar, bayram için büyük ve güzel bir kahvaltı sofrası hazırlardı. Bayramı bayram yapan özelliklerden biri de kalabalık olmaktı. Sofralar dolar taşardı. Sofranın ardından kabir ziyaretleri gerçekleştirilirdi.

19. yy’in ortalarına kadar bayram tebrik törenleri, Topkapı Sarayı’nda, 1867’li senelerden sonra Dolmabahçe Sarayında, Sultan II. Abdülhamid Han döneminde ise Yıldız Sarayında düzenlenmiştir. Devlet erbabı Bayram namazını genellikle Ayasofya ve Sultanahmet Camiinde kılarlardı.

Osmanlı Padişahlarına ‘Saya Ocağı’ adı altında belirli bir yerde en iyi koyunlar beslenirdi. Bu koyunların beslenmesinde, büyütülmesinde ve kesilmesinde sadece saya neferleri ilgilenirdi. Hırka-i Saadet Dairesinin kapısında 40 koyun beklerdi. Padişah büyük bir törenle ilk kurbanı kendi keser ve ilim talebeleri için medreselere gönderirdi.