Dünyanın gelip geçmiş en büyük devletlerinden birisi olan Osmanlı Devleti, her alanda tam bir sosyal devlet özelliğini taşıyordu. Halkla iç içe yaşayan, onların haklarını her daim göz önünde tutabilen başka bir devlet örnek verilemez. Osmanlı Devleti, topraklarında yaşayan her halkın haklarını gözettiği gibi çeşitli sorunlarınıda giderme yolunda bir çok alanda onlara yardımcı olmuştur. Bünyesinde barındırdığı insanların yerli yahut yabancı, Müslüman yahut başka dinlere mensup olan kimselerin ayrın gözetmeksizin haklarını korurdu. Halkın ihtiyaçları konusunda büyük bir titizlik gösteren devlet bu ihtiyaçları giderme alanında oldukça güzel örnekler vermiştir.

Osmanlı padişahları halkın ihtiyaçlarını hep göz önünde bulundurmuş ve bu konuda çok hassas davranmıştır. Osmanlı arşivlerinden edinilen bilgilere göre, Topraklarında bulunan ikiz, üçüz, dördüz çocuklara sahip olan ailelerin ihtiyaçlarını gidermede son derece duyarlı davranmışlar. Bu ailelere Tev'em denilen yardım maaşları bağlamıştır. İkiz, üçüz ve dördüz çocuklrına bakmakta zorlanan ailelere yapılan bu yardım, zamanın şartlarına göre belirleniyor ve sadece ihtiya. sahiplerine yapılıyordu. İhtiyaç talebinde bulunan ailelerin hem çocuklarına hemde anneye bir miktar yardımda bulunuluyordu. Bu yardım hangi milletten yahut hangi dinden olursa olsun ayrım yapılmaz, Osmanlı'ya mensup olan her ihtiyaç sahibine yapılırdı. Osmanlı Devleti bünyesinde bulundurduğu farklı milletlere rağmen adalet hususunda son derece hassastı. Bu özellikleri devletin tam bir sosyal devlet olduğunu gösteriyor.