Oruç tutarken daha bilinçli ve dikkat ederek tutmak yaptımız ibadeti Allah katında daha anlamlı kılar.Oruçlu iken ağıza alınan yemeği tatmak veya çiğnemek, yutulma tehlikesinin olması sebebiyle tehlikelidir. Fıkıhçılar bu örnekle yola çıkarak, bir kişinin eşine sarılmak istemesini yahut onu öpmesinin mekruh sayıldığını söylemişlerdir. Bu davranış sonucunda orucu bozacak durumun meydana gelmesini kolaylaştırır. Esasen bir insanın eşiyle öpmesi oruca zarar vermez. Bu konuda Aişe annemiz, Peygamberimizin oruçlu olduğunda hanımlarını öptüğünü anlatmıştır. (İbn Mâce, “Sıyâm”, 19; Muvatta, “Sıyâm”, 13).

Alimler misvak kullanmayı mehruh saymamakla birlikte bu konuda çok hassas kimseler misvak kullanmayı mekruh kabul etmişlerdir. Günümüzde ise Diş fırçası ve macunu ile ağız temizliği yapılmasının oruca zrar vermediği fıkıhçılar tarafından dile getirilmiştir. Oruclu iken güzel koku kullanmak yahut güzel olan bir şeyi koklamak mekruh sayılmaz.Kan aldırmak gibi durumlar ise oruçlu kimsenin bünyesinin zayıflamasına güçsüzleşmesine etkili olduğu için mekruh sayılmıştır.Oruç tutan kişilrin normal temizlik dışında serinlemek gibi niyetlerle yıkanması orucun mksadına yakışmadığı için mekruh sayılmıştır.