Oruç yalnızca mideyi aç bırakmak değildir. Maddi ve manevi her türlü organa oruç tutturmak gerekir. Oruçlu bir kimse makbul bir oruç tutmaya niyetlendi ise bedenindeki tüm organları ile özellikle gözü, kulağı ve dili ile haramlardan uzak durmalıdır. Bu halis niyetlerle tutulan oruç, kulu Cehennem azabından korur.

Göze Oruç: Harama bakmamak, uygun olmayan her şeyden yüz çevirmek gözün orucudur.
Efendimiz Hadisinde “Harama bakış, iblisin zehirli oklarından bir oktur. Her kim Allah korkusu sebebiyle harama bakmayı terk ederse Allah ona, kalbinde lezzetini hissedeceği bir îman bahşeder.” (Hâkim, IV, 349/7875) buyurmuştur.

Dile Oruç: Dedikodu ve gıybet gibi Allah’ın hoşnut olmayacağı işlerden uzak durmak dilin orucudur. Efendimiz bir gün, “Oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle zedelenmedikçe (tutan için) bir kalkandır.” Buyurdu. Ashabı orucu neyin zedelediğini merak edince Efendimiz : ‘’ yalan ve gıybet’’ cevabını verdi

Kulağa Oruç: duyulması yasak ve güzel karşılanmayan seslerden kaçınmanın yanında gıybet ve dedikoduya kulak verip dinlememek de kulağın orucudur. Âyet-i kerîmede “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.” (el-İsrâ, 36) buyruluyor.