Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) sahabelerinden bir şeyi yapmalarını istediğinde bunu öncelikle kendisi yapar sonrasında kendisine tabi olanlar bunu örnek olarak uygulardı. Hadislerden ve sünnetlerden yola çıkarak öğrendiğimiz Peygamber Efendimiz’in talim metotları şu şekildedir:

1- Peygamber’imiz söylediği gerçekleri öncelikle kendisi bizzat hayatına uygulayarak talim ederdi.

2- Dini hükümleri yavaş bir şekilde derece derece öğretirdi.

3- Öğretmek istediklerini, karşısındakini bıktırmadan öğretmeye dikkat ederdi.

4- Kişisel farklılıklara dikkat eder, herkese aynı şekilde eğitim vermezdi.

5- Karşılıklı soru cevap şeklinde konuşarak öğretmeye çalışırdı.

6- Eğitim vereceği insanı akli ve mantıklı izahlarla ikna ederdi.

7- Muhatabının zekasını ölçmek ve seviyesini tespit etmek için sorular sorardı.

8- Konuyu izah etmek için şekiller çizerek anlamayı kolaylaştırırdı.

9- Konuşmasında sözlerinin yanında jest ve mimiklerini de kullanırdı.

10- Bilgi vereceği materyali yukarı doğru kaldırıp gösterirdi.

11- Soru sorulduğunda ne eksik nede fazla cevap verirdi.

12- Gerektiğinde kendisine sorulan soruyu tekrarlatırdı.

13- İnsanların kabiliyetlerini keşfedip geliştirmesini isterdi.

14- Şaka yoluyla ve latife ederek öğrettiği şeylerde olmuştur.

15- Öğrettiği hususu gerektiğinde yemin ederek tekit ederdi.