Allah’ın yarattığı diğer insanları kendinden küçük görmek, gerçekte Allah’a karşı kendisinin küçük düşürmüştür. Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: ‘İnsana günah olarak, Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.’ Bu hadis bize mütevazı olmayı ne kadar güzel özetliyor. Yüce Allah, kardeş olarak yarattığı Müslüman kullarının, birlik, beraberlik ve dayanışmasına zarar verecek en büyük engel gurur, enaniyet ve üstünlük duygularıdır. Gerçekte bütün varlığı sadece yokluk ve hiçlik olan insanoğlu için üstünlük duygusu en büyük hadsizliktir. Çünkü insanın kendisinin sahibi olduğunu düşündüğü bütün nimetler Yüce Allah’ın birer lütfudur. İnsanoğlu bu lütufların emanetçisi görevindedir.

Mütevazi insanların diğer insanlardan daha beliğin olduğu bazı özellikleri bulunmaktadır. Mütevazi bir Müslüman’ın affedici özelliği fazla olur. İnsanları affederek Allah katında affedilme gayreti içerisinde olur. Kendisine yapılan kötülüğe karşı iyilikle karşılık verir. Nitekim Efendimiz’de bize bunu göstermiştir. Mütevazi olan insan cömertlik konusunda eli çok açıktır. Kendine verilen varlığı sahiplenmez ve bir emanetçi gibi hareket eder. Elindekini infak etmekten lezzet alır. Kendini üstün görmeyen insan fedakar ve daha ince bir ruha sahip olur.