İman, kişiyi bütün varlığın tek sahibi Allah’a muhatap kılması ve O’na bağlaması yönüyle, insana huzur ve şeref veren büyük bir destektir. Çünkü iman sayesinde insan Yaratıcı’sına bağlanır. Bu sayede insan, iman ile insanda görünen İlâhî sanatları ve Cenab-ı Hakk’ın isimlerinin nakışları itibarıyla kıymet kazanır. İnançsızlık ise o bağın kopmasına neden olur.

İşte insanın dinden çıkmasına neden olacak sözler:

Allah gelse de elimden alamaz.

Burası Allah’ın unuttuğu yer.

Bu adam Allah’lığın biri!

Allah baba kızar.

Kader utansın. Kahpe kader

Seninle Cennete bile girmem.

Öküz Aleyhisselam!

Seni Allah’tan çok seviyorum.” Demek

Bir adamı sevmediği zaman, “Cehennem’e girmeye imza verdim.” demek.

“Allah bize zulmediyor.”, “Ben Allah mallah tanımam.”, “Şu işe Allah’ın bile gücü yetmez.” gibi sözleri söylemek.

Hasta olan birisine, “Seni Allah unuttu.” demek.

Birisi için, “Onun hakkından Allah bile gelemez, ben nasıl geleyim” demek.

“Allah sana merhamet etme hususunda cimrilik etti.” demek.

Peygamberimiz’in sünnetlerinden veya hadislerinden birisini alaya alır bir tarzda “Çok dinledik bunları” demek.

Herhangi bir şey için, “Allah’ın hiç işi kalmamış da bunu mu yapıyor veya yaratıyor?” demek.