İslam dininde Müslümanlar arasındaki unuvvetin sağlaması önemöli bir husus olmuştur. İnsanların birbirleri arasındaki birlik ve beraberlik duygusunun her daim var olması gerekmektedir. Aynı dini ve değerleri paylaşan toplumların birlikleri ve beraberlikleri inandıkları dini daha kuvvetli yaparken kendi inaçlarınıda daha sağlan bir temele otutturur. Özellikle islam dininde hassas bir yere sahip olan bu anlayış, Müslümanlar arasında kin tutmayı ve hsedi engeller ve insanlar arasında uhuvvet kavramını arttırır. İslam'da üstgünlük sadece takvada kabul edilmiştir. Bu sebeple Müslüman kimseler birbiri arasında takvadan başka bir üstünlük yarışına girmemelidir. Bir Müslüman dünyanın hangi yerinde olursa olsun diğer kardeşlerinin yanında olduğunu hissettirmelidir. Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in bu konuda pek çok hadis-i şerifleri bulunmaktadır.

'Müslüman müslümanın din kardeşidir',

'Müslüman müslümana zulmetmez',

'Müslüman müslümanı başına gelen musibette terketmez, onu zalimin zulmünde bırakmaz'

'Kim bir müslümanın dünya darlığını giderip sevindirirse, Allah'ta kıyamet günü onun sıkıntısını giderip mutlu eder'

Müslümanlar arasındaki uhuvvetin artması Allah'ın hoşnut olacağı amellerden bir tanesidir. Uhuvvet inananları dünyada ve ahirette mutluluğa ulaştıracaktır. Birlik ve beraberlik duygusunun oluşturacağı kuvvet ve zafer, Allah'a iman yolunda bizlere yardımcı olacaktır.