Yüce Allah, kulunun sadece kendisi için ibadet etmesini emreder. İbadet ederken ise gerçekten salih bir şekilde, kalbinde riyadan en ufak bir parça bulundurmadan kendisine yönelmesini beklemektedir. Yaptığı ibadetlerde olsun davranışlarda ve yardımlarda olsun gösterişe yer vermeden yapmak gerekir. Yapılan bir iyiliği, Allah'ın rızasını kazanmak için değilde insanların gözünde iyi bir insan izlenimleri bırakmak amacıyla yapmamak gerekir. Bu şekilde yapılan tüm işler riya yani gösterişe girer. Oysaki ibadetin geçerli olması için gösterişten uzak olması gerekmektedir. İnsanlaarın beğ'ın beğenisinden üstün görmek, Allah'a yapılan en büyük günahlardan biri sayılmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), ümmeti içerisinde en çok korktuğu şeyin gizli şirkin yani gösteriş olduğunu söylemiştir.

Yüce Allah gösterişli olmak konusunda Bakara suresinin 264. ayetinde şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Sadakalarınızı, insanlara gösteriş için malını harcayan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Çünkü onun bu gösterişinin hali, üzerinde az bir toprak bulunan bir kaya parçasının haline benzer ki, ona şiddetli bir yağmur isabet edince üzerindeki toprağı temizleyip kendisini katı bir taş hâlinde bırakır.” Yapılan en hayırlı iyilik ve ibadetler gizli olanlardır. Bir elin verdiğini diğer elin duymaması gerekir. Bu şekilde yapılan ameller Allah katında daha değerli ve makbuldür.