İslam dininde tesettür farzdır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de bayanların tesettüre girmeleri konusunda şöyle buyurmaktadır: ‘Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.’ (el-Ahzâb, 59) Zira Hz. Adem ile Hz. Havva validemizin cennette başka insanlar olmadığı halde bile utanma duygusuna kapılıp etraflarında bulunan yapraklar ile örtünmeye çalışmaları, insanoğlunun yaratılış fıtratından sayılan en önemli vasıflarındandır.

İşte saliha bir hanımda bulunan 7 özellik:

1- Âilesine cennet huzuru veren hoş kokulu bir çiçek, saâdet bahçelerinin en kıymetli hazinedir.
2- Şefkat, merhamet, iffet, edep, hayâ, tevâzu, cömertlik, tefekkür ve tahassüs ile yücelen fazilet sahibidir.
3- Evinin işlerini, eşinin ve çocuklarının hizmetini yerine getirirken dahî Kurʼân-ı Kerîm ahlakını bırakmayan bir nimettir.
4- Etrâfına gayet latîf bir lisanla, nezâket ve müsâmaha ile muâmele eden bir zarâfet numûnesidir.
5- Onun yüreği, kendi yavrusundan başlayarak yeryüzündeki bütün âcizleri, muhtaçları kucaklama temâyülü ile dolu bir rahmet dergâhıdır.
6- Mü’minin takvâdan sonra sahip olabileceği en hayırlı nîmettir.
7- Sâliha bir hanımefendi, ilâhî kudretin insanoğluna lûtfettiği bir şefkat kucağıdır. Âile ocağındaki fertlerin taşkınlıklarını, bilhassa çocukların usandırıcı hırçınlıklarını eritecek fazîlet cevheri, anne kalbidir. O, bir taraftan âileyi mânevî atmossferle doldurur, diğer yandan günah çukurlarından uzaklaştırarak ahiret hayatına yatırım yapar.