Yüce Allah kullarını, kendisini tanımamız ve O'na ulaşmamız için yaratmıştır. Bu yolda bizlere en güzel yardımcı olacak ibadetimiz namazdır. Allah'ı sevdiğimizi, O'na kulluğumuzu en iyi namaz kılarken gösterebiliriz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) namazın 'Namaz Dinin orta direğidir' hadisi ile İslam'daki yerinin önemini bizlere söylemiştir. Namaz bütün ibadetlerin bir araya toplandığı bir kurtuluş yoludur. Dünyada bulunan insanların en iyi mertebede olsun en kötü mertebede olsun herkesin, Allah'ın huzurunda bir araya toplanmasıdır namaz. Bütün bu insanların özde birbirinden farklı olmayıp eşit olduklarını gösteren bir davranıştır. 

İnsan bedeninin çeşitli gıdalara ihtiyacı olduğu gibi ruhununda kendine özgü besinlere ihtiyacı vardır. Ruhun gıdası ise namaz ibadetidir. İnsan beden temizliğini yaptığı gibi namaz kılarak ruhunu da kirlerinden arındırır. Efendimiz (s.a.v) namazın önemini ümmetine vurgulamak için bir çok hadislerinde konu edinmiştir. Namazla ilgili hadislerinden bir kaçı şöyledir:

"Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın"

"Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar."

"Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez."

"Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe, beş vakit namaz ile iki cuma, aralarında işlenen küçük günahlara keffârettir."

"İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer."

Namaz ibadeti kulların Mirac'ı sayılmıştır. Kul bu ibadetini yerine getirmekle birlikte manevi Mirac'ına yükselen bir asansöre binmiş bulunuyor. Kullar içinde kurtuluşa ereceklerin namazlarını kılan Mü'min insanlardan ocağını Allah kitabında kendisi haber vermiştir.