İki melek insan kılığında yeryüzünün dolaşmaya çıkmışlar. Akşam olduğunda zengin bir evin kapısını çalarlar. Kapıyı açan ev sahibi somurtarak misafirleri kabul etmiş içeriye. Gelen misafirlere yemek ikramında bulunmadığı yetmezmiş gibi, sıcak misafir odası yerine buz gibi nemli bodrumda yere bir şeyler atarak. ʺGeceyi burada geçirebilirsinizʺ demiş. Sonrasında meleklerden yaşlı olanı duvarda bir çatlak görerek oraya doğru yaklaşır. Elini çatlağa doğru yavaşça uzatmış ve şöyle bir sürmüş yarığa, duvar eski halinden sağlam olmuş. Genç melek, ʺNiye yaptın bunu?ʺ diye sormuş merakla.

ʺHer şey her zaman göründüğü gibi değildirʺ demiş yaşlı melek.
Sonraki akşam melekler bir köy evinde çok fakir, ama çok iyiliksever bir aileye misafir olmuşlar. Bu evin sahip oldukları tek şey bir tane inekleriymiş. Onun sütünü satıp geçiniyorlarmış. Ev sahipleri mütevazi sofralarına ikram etmiş melekleri. Allah ne verdiyse beraber yemişler. Yatma zamanı gelince kadın ʺSiz uzun yoldan geliyorsunuz, yorgun olmalısınızʺ demiş. ʺBizim yatakta siz yatın, bir rahat uyuyun. Biz şu divanda idare ederiz.ʺ demiş.

Güneş doğarken uyanan melekler, zavallı adamla karısını ağlar halde bulmuşlar. Hayattaki tek servetleri inekleri bahçede ölü olarak yatıyormuş. Genç melek öfkeyle ʺBunu neden yaptın? Bu kadar iyi insanların geçindikleri tek ineğin ölmesine nasıl izin verirsin? Önceki gece gittiğimiz villada her şey vardı ama kötü ev sahipleri bize hiçbir şey vermediler. Sen onların bodrumlarını düzelttin. Bu fakir insanlar bizimle her şeylerini paylaştılar. İneklerinin ölmesine göz yumdun?ʺ

ʺHer şey her zaman göründüğü gibi değildir evlatʺ demiş yaşlı melek yine. ʺNasıl yani?ʺ diye daha da öfkeyle yinelemiş sorusunu genç melek. ʺHer şey her zaman göründüğü gibi değildir evlatʺ demiş yaşlı melek bir daha. Ve anlatmış: ʺİlk gittiğimiz zengin evinin o duvar çatlağının içinde seneler evvelinden saklanmış bir hazine vardı. Ev sahipleri zenginliklerini paylaşmayı istemediklerinden defineyi bulmayı hak etmemişlerdi. Çatlağı kapayıp onların hazineyi bulmalarını engelledim. Dün gece fakir köylünün yatağında yatarken ölüm meleği adamın karısını almaya geldi. Kadının hayatını bağışlamasına karşılık ona ineği sundum. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir.

İşler bazen istendiği gibi gitmez göründüğünde, aslında olan budur. Eğer inançlı isen, her işte bir hayır olduğunu düşünürsün. O hayrın ne olduğunu da, bir süre sonra anlarsın.