Allah melekleri nurdan var etmiştir. Melekler Allah'ta ibadetten bir an bile olsun ayrılmayan melekler imanın altı şartından bir tanesidir. Melekler, insanların duyu organları ile algılanabilecek maddi bir yapıya sahip olmamalrı özellikleri ile gayb alemine has olan varlıklardır. Melekler sahip oldukları bir takım özellikler neticesinde diğer varlıklardan ayrılmaktadırlar. Meleklerin sahip olduğu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

- Melekler nûrdan yaratılmışlardır. Yemek yemezler ve içmezler, erkeklik, dişilik gibi cinsiyet ayrımları yoktur, uyumak, yorulmak, usanmak, genç veya yaşlı olmak gibi eylemlerden ve özelliklerden hiçbirine sahip değillerdir.

- Melekler Allah’a isyan etmezler, Allah’ın emrinden hiç bir zaman çıkmazlar ve asla günah işlemezler, hangi görev için yaratılmışlarsa o görevde çalışırlar.

- Melekler son derece güçlü, kuvvetli varlıklardır. İslami bilgiler ışığında meleklerin kanatlı olduklarını anlayabiliriz. Meleklerin nurani varlıklar olduğunu göz önüne alırsak bu kanatlar kuş kanatları gibi dünyevi bir nitelemede değerlendirilemeyecek olduğu sonucuna ulaşabiliriz.

-Allah'ın izni ve emri ile birbirinden farklı şekil ve kılıklara sahip olabilirler.

-Melekler insan gözü ile görünmezler. Onların göremiyor olmamız, yok olduklarından değil, insan gözünün onları görebilecek kabiliyet ve kapasitede yaratılmamış olmasındandır.

-Melekler gaybı bilemezler. Çünkü gaybı yalnızca Allah bilebilir.