Meleklerin görevleri ve özellikleri, meleklerin görevleri ve isimleri, meleklerin görevleri nelerdir maddeler halinde, 4 büyük meleklerin görevleri, koruyucu melekler ve görevleri, meleklerin çeşitleri, hafaza meleklerinin görevleri ile ilgili detaylar haberimizde...

MELEKLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Melekler, İslam dininde Allah tarafından yaratılmış olan ve cinsiyetleri olmayan varlıklardır. Melekler sadece Allah'a ibadet ederler. Melekler dünya yaşamında varlık olarak bir forma sahip değildir.

4 BÜYÜK MELEKLERİN GÖREVLERİ

Meleklerin görevi Allah'a kulluk etdip, emirlerini yerine getirmektir. Her meleğin kendine göre bir görevi vardır.

MELEKLERİN ÇEŞİTLERİ, KORUYU MELEKLERİN GÖREVLERİ

Mikail: Tabiat olayları ile ilgilenir.

Cebrail: Allah'ın vahiylerini peygamberlere götürür.

İsrafil: Kıyamet günü sur üflemekle görevlidir.

Azrail: İnsanların ruhunu alır.

Münker ve Nekir: Sorgu meleklerdir.

Kiramen Katibin: İnsanların sağ ve sol omuzlarında yer alır ve günah, sevap sayılarını yazarlar.

Hamele-i Arş: Yeryüzünü taşımakla görevli olan melekler.

Zebani: Cehennem meleği.

Rıdvan: Cennette meleği.

Hazin: Cennet ve cehennemin bekçileri.

Mukkarrabun ve İlliyyun: Allah'ın yakınında bulunan meleklerdir.

Son Dakika Kültür - Sanat Haberleri için aşağı kaydırın.