Müslümanların kutsal ibadetlerinden biri olan Kurban kesimi zamanı, bayram namazı kılınan bölgelerde bayram namazının kılınmasının ardından, bayram namazının kılınmadığı bölgelerde ise, sabah namazı vaktinin girmesi ile birlikte başlar.

Kurban kesimi Hanefi mezhebine göre, bayramın 3. gününe kadar kesim işlemleri devam eder. Şafi mezhebine göre kurbanın 4. günde kesilmesinde bir sakınca görülmemiştir. Bu süre zarfında gece gündüz her vakit kurban kesilebilir. Ancak kurbanı gündüz kesmek daha uygun görülmüştür. Bununla birlikte bayramın birinci günü kurban kesmek daha faziletlidir.

İslam dininde kurban kesme ibadetinin önemli bir yeri vardır. Müslümanların yılın belirli zamanında yerine getirdikleri kurban kesme ibadeti sayesinde, insanlar arasında sevgi, muhabbet ve uhuvvet duyguları artar. Yüce Allah’ın en fazla önem verdiği amellerden bir tanesi olan kurban, Müslümanın durumu olmayan, ihtiyaç sahibi kardeşini gözetmesini ve birlik içinde bayramlaşarak yaşamalarını amaçlar.
Allah için yapılacak olan her işte olduğu gibi kurban kesme ibadetinde de Allah’ı anarak ve onun ismi ile başlanarak kesilmesi gerekmektedir. Birçok Müslümanın hayvan kesimi sırasında yaptığı yanlışlara dikkat edilmelidir. Zira Allah için yapılan ibadetlerin genelinde daha dikkatli, hata ve noksanlıklardan uzak olması gerekmektedir.