Yüce Allah’la kulu arasında kurulan en güzel bağ duadır. İnsan dua ederek, Rabbi’nin azametini, merhametini ve şefkatini hissederek kendi acizliğinin farkına varır. Allah, kullarına duanız olmasa ne öneminiz var ayetinin meali ile, insanın kendi acizliğini bilerek, tevazu ve istekle Rabbine yönelmesi sayesinde değer kazandığını anlatmaya çalışıyor.
Dua ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de 200 kadar ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerin bir kısmı insanlara dua etmeleri gerektiğinden bahsederken diğer kısmında ise duanın adabı, usul ve tesirlerinden bilgiler verilmektedir. Bunların yanı sıra peygamberlerin dualarına ve salih insanların ettiği güzel dualara da yer verilmiştir. Kur’an’da bazı sureler ve ayetler yine dua mahiyetindedir. Kur’an-ı Kerim’de hem telaffuzunu hem de anlamını kolay bir şekilde ezberleyebileceğimiz dualar şöyledir:

‘Rabbimiz! İman ettik; bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru!’

‘Rabbimiz! Bize, peygamberlerin vasıtasıyla va’d ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil-rüsvây etme; şüphesiz sen va’dinden caymazsın.’

‘Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin.’

‘Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl.’

‘Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamı kabul et. Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve mü’minleri bağışla.’

‘Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.’