Yüce Allah yarattığı tüm canlıların arasından sadece insana ayrıcalık denebillecek özellikler vermiştir. Şuur ve akıl insana verilen başlıca bir nimet olduğu gibi insana, Allah'ın dünya üzerindeki halifesi olma rızkıda bahşedilmiştir. Yarattığı her varlığı insanın ihtiyaç ve hizmetine sunan Allah, kulunda sadece kendisine ibadet etmesinin istemiştir. Bu yolda öğrenmesi gereken her şeyi , kullarına gönderdiği nebilerle ve indirdiği kutsal kitaplarla iletmiştir. Allah'ın bizler için indirdiği kitapların asıl gayesi, insana verilen bu rızıkların farkına varması ve dünya-ahiret mutululuğa kavuşmalarını sağlamaktır.

İndirilen son kitap olan Kur'an-ı Kerim, kainatın insanlara tercüme halidir.Bütün insanlara Allah'a ulaşmanın yolunu anlatan ve mutluluğa ulaştıran bir kitaptır. İnsanların her türlü ihtiyacına cevap veren Kur'an-ı Kerimi Allah'ın bir nevi kullarınıa okuması için gönderdiği mektuptur.  Bu mektubu okumak maddi ve manevi insana fayda vermektedir. Okunduğu yere mutluluk, huzur ve bereket getirmektedir. Kalplere şifa verirken insanın maneviyatını güçlendirmesine de vesile olmaktadır. İnsaana manen bir canlılık hissi uyandırır. 

Allah katında üstünlük derecesi kulun takvasına göre belirlenir. Takva sahibi olmanın en önemli yollarında birisidir Kur'an'ı okumak. Kıyamet günü okuduğu insana şefaat etme hakkı verilecektir. Aynı şekilde insanın öldükten sonra kabrini aydınlatacak bir nur olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i okurken zorlanana ise iki sevap vardır. Ne kadar zorlanarak okunursa ecride o kaddar fazla olur.