Yeryüzünde milyonlarca Müslümanın merak ettiği konulardan biri olan kıyametin kopması ilgili çeşitli açıklamalar ve bilgiler günümüze kadar artarak devam etmiştir. Kıyamet sadece Müslümanlarında değil bütün insanlığın üzerinde en çok düşündüğü ve merak ettiği konulardan birisi olmuştur.

Yüce Allah kıyametin kopacağı vakti sadece kendisinin bildiğini Kur’an-ı Kerim’de çeşitli ayetlerde ifade etmiştir.

“Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah katındadır…” (Lokmân 31/34).

‘Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. O, göklere de yerlere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler” (el-A‘râf 7/187).

İnsanların başına gelen çeşitli musibetler Allah tarafından sabretmeleri için verilmiştir. Bu dünyanın imtihan yeri olduğunun farına varan insanlar için hem bu dünya hem de ahiret dünyaları rahata erer. Çünkü Yüce Allah, kıyamet günü insanlara hesaba çeker.

Kulun kıyamet günü sorgulanacağı 4 ameli şunlardır:

1- Ömrünü nerede harcadığı

2- İlmiyle nasıl amel ettiği

3- Malını nerede kazanıp, nerede harcadığı

4- Gençliğini nerede tükettiği