İnsan, İslam’ın beş şartı ile Müslüman olur. İmanın altı şartını yerine getirmesi ile de mü’min bir kul olma hususiyeti gerçekleşir. Bununla birlikte bir insanın sadece diliyle ‘inandım’ demesi, gerek bir Müslüman olması için yeterli değildir. Gerçek iman, Allah’ın varlığını ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamber olduğunu kalbi ile inanarak tasdik etmesi halinde vuku bulur. Kısacası iman, İslam nazarında mükemmel ve eksiksiz bir şekilde sahibini kurtuluşa götürecek bir olgunlukta olmalıdır.

Kelime-i Şehadet, imanın altı esaslarından bir tanesidir. Kelime-i Şehadet’in dört isbatı bulunmaktadır.
1. İsbât-ı zâtullâh (Allâh’ın zâtının varlığının isbâtı)
2. İsbât-ı sıfâtullâh (Allâh’ın sıfatlarının isbâtı)
3. İsbât-ı ef’âlullâh (Allâh’ın fiillerinin isbâtı)
4. İsbât-ı sıdk-ı Rasûlullâh (Haber verdiği her husûsta Allâh Rasûlü’nün doğruluğunun isbâtı)

Bu isbatlar göz önüne getirilirse, kelime-i şehadet imanın altı şartının mührü niteliğindedir. Bir kimse Allah’tan başka ilah olmadığına, varlığına eşinin ve benzerinin olmadığına, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in O’nun kulu ve Rasulü olduğunu kabul etmiyorsa Müslüman olamaz. Tüm bu şartları kalbi ile inanarak kabul etmesi gerekmektedir.