Kadınları İlgilendiren O Hadis Sahih Değil!

Peygamber Efendimizin, ‘Kalçalı kadınlarla evlenin’ diye bir hadisi mevcut mudur? Bu hadisin sahih olma derecesi nedir?

Kadınları İlgilendiren O Hadis Sahih Değil!

Peygamber Efendimizin, ‘Kalçalı kadınlarla evlenin’ diye bir hadisi mevcut mudur? Bu hadisin sahih olma derecesi nedir?

- ‘Kalçalı kadınlarla evlenin, zira onlar daha çok doğururlar’ ifadesinin de içinde bulunduğu rivayet dahil, benzer rivayetlerin hepsinin “sahih” olmadıkları bildirilmiştir. (bk. İbnu’l-Cevzi, el-İlelu’l-mütenahiye, 2/123-125)

- ‘Nutfeniz için iyi bir yer seçin. Zira kadınlar, erkek ve kız kardeşlerine benzer çocuklar doğururlar.’ anlamında gelen hadis rivayeti, hemen hemen bütün alimler tarafından zayıf bir hadis olarak değerlendirilmiştir.

İbnu’l-Cevzi, bu rivayete uydurma hadisler için yazdığı el-Mevduat ( 2/233) adlı eserinde bu hadise yer vermiştir.

el-Hatip, İbn Ebi hatim, İbn Salah gibi alimler de bu görüşte olanlar arasındadır. Hâkim, benzer bir rivayeti dile getirmiş ve sahih demiştir. Ancak Zehebi, içinde zayıf ve yalancılıkla bilinen bir- iki ravinin bulunduğu gerekçesiyle rivayetin sahih olmadığını bildirmiştir. (bk. Hâkim,2/176- )

Peygamber Efendimize, sahabelerden biri ‘Hangi kadın hayırlıdır?’ diye soruldu. Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:
‘Kocası baktığında onu sevindiren; bir şey istediğinde onu yerine getiren; kocası evde bulunmadığı zaman hem kendini hem de onun malını koruyan kadın.’ (Nesâî, Nikâh 14)

Yorum Yaz

Diğer Kültür - Sanat Haberleri