İslam dininde evlilik kutsal bir yerdedir. Bütün peygamberlerin sünneti olan evlilik müessesesi Müslümanın önem vermesi gereken konulardan birisidir. İnsan evleneceği kişiyi değiştirmesi mümkün değildir. Çünkü insanın evleneceği kişi ezelde belirlenerek kaderine işlenmiştir. Yani Allah’ın olacağını bildiği bir konu ezelde kaydedilmiş, yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkacaktır veya çıkmıştır. 'Keşke şununla evlenmeseydim’ gibi sözlerde bulunmak kadere tenkit niteliğindedir. Eşini seçmek insanın kendisine ait olan bir karardır ve sen onu seçtiğin için Allah sana nasip etmiştir. Evlilik niyeti ile birçok insanla görüşülebilir ancak bunlar kaderinde olan insanı arama yollarıdır. Doğru yada yanlış insanı seçmesi kendisi ile ilgili bir meseledir.

Yüce Allah’ın bu konu üzerinde zorlayıcı bir etkisi bulunmaz. Evleneceğiniz insanın özellikleri ve nitelikleri ettiğiniz dua neticesinde değişebilir. Ezelde bu birliktelikten doğacak çocuklar, nesiller ve rızık gibi unsurlar belirlenmiş ve kadere yazılmıştır. Bunlar da Külli iradenin adaleti ve payı olduğu unutulmamalıdır.

Evlilik müessesesi iki dünya hayatı içinde önemli bir kurumdur. Dinimizde de evlilik kutsal bir yere sahiptir. Temiz bir evlilik hayatı sürdürebilmek için, bu işe en baştan temiz bir şekilde başlamak gerekmektedir. Evlilik görüşmelerinde İslam’i çerçeveler doğrultusunda hareket etmek daha sağlam bir aile yapısı oluşmasını sağlayacaktır.