Türkiye, dünya çapında, gelişememiş ülkelere ve mültecilere karşı uzattığı ellerle, milli gelirine göre en fazla insani yardımda bulunan ülke olarak görülüyor.

19 Ağustos ‘Dünya İnsani Yardım Günü’ olmasından dolayı yapılan değerlendirmeler sonucu, en fazla insanı yardım yapan, dünyanın en cömert ülkesi Türkiye. Türkiye ve Türk yardım kuruluşları, yaptığı maddi yardımlar haricinde, Somali’den Suriye’ye, Bangladeş’ten Uganda’ya giden geniş kıtalarda gıda, sağlık, eğitim gibi pek fazla alanda yardımda bulunuyor.

Bağımsız bir kuruluş olan Gelişim Girişimi’nin Haziran ayında yayımladığı en son Küresel İnsani Yardım Raporu’na göre, Türkiye insanı yardımlaşmada en fazla yardım yapan ülke konumunda gözüküyor.

EN CÖMERT ÜLKE TÜRKİYE

Yayımlanan belgeye bakılırsa, Türkiye 2016 senesinde 6 milyar dolar insani yardımda bulunarak, 6,3 milyar dolarlık yardım yapan ABD’den sonra miktar olarak ikinci sırada geliyor. Ancak milli gelire oranla Türkiye, yardım alanında diğer ülkelerin üzerinde yer alıyor. Geçen sene gayri safi milli geliri 857 milyar dolar olan Türkiye 6 milyar dolar, 18,7 trilyon dolar olan ABD ise 6,3 milyar dolarlık yardımda bulundu.