Harf İnkılabı’ndan kısa bir zaman önce Osmanlı harfleriyle yayımlanan İstanbul ve Boğaziçi: Bizans ve Osmanlı Medeniyetlerinin Âsâr-ı Bakıyesi, Kültür A.Ş. tarafından Latin harflerine çevrilerek yeniden yayımlandı. Osmanlı kültür tarihi araştırmacısı olan Mehmed Ziya Bey’in akıcı ve edebi bir uslüp ile yazdığı kitap, Osmanlı ve Bizans eserleri hakkında çok fazla malumat ve görsel içerik bulunduruyor. Kitabın ilk cildi 1920 yılında Maarif’i Umumiye Nezareti, Telif ve Tercüme Dairesi yayını olarak çıkartılmıştır. Kitabın ikinci cildi ise Cumhuriyet yıllarında 1928’de meydana çıkmıştır ve İstanbul tarihi hakkında Evliya Çelebi Seyehatnamesi eserinden sonra en kıymetli eserlerden biridir.

Eser, İstanbul’un tarihi hakkında çok kapsamlı bir bilgiye sahip yerli kaynaklar arasındadır. 826 sayfalık kitap, 8500 yıllık şehrin milattan sonraki tarihine fener tutuyor. Bizans zamanlarından başlayarak 1920’li yıllara kadar İstanbul’da yaşanan hadiseleri, halkın diline dolaşan efsaneleri, şehrin mimarisine ve kültürüne dair pek derin bilgiler veren Mehmed Ziya Bey, kitabında İstanbul’un arazi yapısına dair de pek çok önemli ifadelere yer vermiştir. Kıymetli eser tarihi resim ve gravürler açısından da hazine görevi görmektedir.