İslam’da merhamet kavramı çok önemli bir mevzudur. Yüce Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Rahman ve Rahim isimleri ile ister Müslüman olsun ister olmasın dünyadaki tüm varlıklara ihtiyacı olan şeyleri verir. İnsanlar sürekli günah işleyip nasıl Allah’a yönelip tevbe kapılarının açılmasını istiyor ve Allah’ın affına nail olma yolunda ibadetler yapıyorlarsa, insanlarda günlük yaşantısında toplumsal ilişkilerinde affedici ve merhametli olmalıdır. Allah’ın yaratmış olduğu her varlığa karşı merhamet içinde olmalıyız. Sadece insanlara değil hayvanlara hatta bitkilere karşı sevgi ve merhamet beslemeliyiz. Kuruyan bitkilere su vermeli ve onları can sıkıntısına kopartmamalıyız. Yaratılan her varlık Allah’ı zikir hali içerisindedir. Bitkileri kopartıp zikreden canlının hayatına kıymış oluyoruz. Ayı şekilde hiçbir derdini anlatamayan hayvanlara karşıda merhametli olmalıyız. Merhamet etmeliyiz ki Allah’tan merhamet isteyebilelim. Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in bu konuda hadislerinden bir kaçına bakalım:

“Bu hayvanlara sağlıklı olarak binin ve onları sağlıklı olarak bakınız. Yollarda, çarşı ve pazarlardaki konuşmalarınızda onları iskemle gibi kullanmayınız. Nice binekler vardır ki; binicisinden daha hayırlı ve Yüce Allah'ı daha çok zikredendir.”

“Derdini anlatmaktan aciz olan hayvanlara karşı Allah’dan korkunuz. Onlara sağlıklı olarak bininiz ve onları sağlıklı olarak yiyiniz.”

" Şu bir gerçektir ki, öteki hayatta hak sahiplerine bütün haklarını ödeyeceksiniz. Hatta boynuzsuz koyun kendisine vuran boynuzlu koyundan kısas yoluyla hakkını alacaktır."