İslam dininde tesettür farzdır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de bayanların tesettüre girmeleri konusunda şöyle buyurmaktadır: ‘Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.’ (el-Ahzâb, 59) Zira Hz. Adem ile Hz. Havva validemizin cennette başka insanlar olmadığı halde bile utanma duygusuna kapılıp etraflarında bulunan yapraklar ile örtünmeye çalışmaları, insanoğlunun yaratılış fıtratından sayılan en önemli vasıflarındandır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tesettürün önemi ile alakalı olarak ‘Cehennemliklerden kendilerini dünyada henüz görmediğim iki grup vardır: Biri, sığır kuyrukları gibi kırbaçlarla insanları döven bir topluluk. Diğeri, giyinmiş oldukları hâlde çıplak görünen ve öteki kadınları kendileri gibi giyinmeye zorlayan ve başları deve hörgücüne benzeyen kadınlardır. İşte bu kadınlar Cennetʼe giremedikleri gibi, şu kadar uzak mesafeden hissedilen kokusunu bile alamazlar.’ buyurmuştur. Hadiste geçen giyinmiş çıplaklar ifadesi ile sadece süslenmek, modaya uymak, dikkat çekici ve vücut hatlarını ortaya çıkaran kıyafetler giyen kimselerden bahsedilmiştir.

İslam’da kadına verilen en yüksek mevki ve değerin bir göstergesidir tesettür. Nitekim değerli hazinelerin çok itinalı ve güzelce örtülüp muhafaza edilmesi gibi kadınında tesettüre girmesi kendine verilen değerden kaynaklanmaktadır.