Allah, Müslümanlara rehber olarak indirdiği Kur’an-ı Kerim’de, çoğunluk olarak Allah’a kulluk görevlerinin yerine getirilmesinden sonra anne ve babaya iyi davranma ve saygılı olmanın Müslümanların görevlerinden birisi olduğuna dikkat çekmektedir. Yani İslam dininin en büyük vazifesi olan Allah’a karşı sorumluluklarımızdan hemen sonra anne babanın altı çizilerek ne kadar önemli ve değerli olduklarını insanlara anlatılmak istenmiştir.

Anne ve babaya saygıda kusur etmeyip, onlara karşı iyi huylu olmak ve üzülmelerine sebep olmamanın önemi hakkında pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır. Bunların yanı sıra ahlak kitaplarında fazlaca bu konu hakkında bilgilere değer verilmiştir. Evlatların birer insan olmalarının sorumluluklarının yanında, anne babalarına karşı yerine getirmekle yükümlü oldukları birçok görevleri vardır. Bu görevlerin arasında en önemli ve dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: Anne ve baba için huzurlu bir yaşam biçimi sağlamak, maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmak, onların bizden istemesine fırsat vermeden ihtiyaçlarını vermek, kendilerinden çok fazla fedakar olmaları beklentisinde olmamak, onlar hakkında sürekli şikayet içinde olmamak, kusurlu hallerini saklamak ve iyi hallerinden söz etmek, yaptıkları hatalara karşı nazikçe, onları kırmadan uyarmak, yaşarken ve ölükleri zaman sürekli duacı olmak, Allah için yapacakları hayırlara ve ibadetlere yardımcı olmak, vasiyetleri varsa yerine getirmek, öldüklerinde arkalarından hayırda bulunmak. Evlatların, anne ve babalarına karşı görevleri saymakla bitiremeyiz. Onların hayatta olmamızın sebepleri olarak görmek ve Allah’ın rahmetine nail olabilmek için elden gelen her şeyi yapmak gerekir.