Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de, kullarının geceyi istirahat edebilmeleri gündüzü de hayatını devam ettirebilmek uğruna geçip sağlamaları için yarattığını söylemiştir. Yani insan için çalışıp çabalamaktan başka bir kazanma yolu gösterilmemiştir. Efendimiz Hz Muhammed (s.a.v.) ‘Hiçbir kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.’ buyurmuştur. Dağda odun toplamak bile olsa başka bir insana el açıp dilenmekten daha iyi olduğunu ifade etmiştir. Bu ayet ve hadislerden de anlaşılacağı gibi insan için üretim ya da ticaret hangi yolla olursa olsun çalışması istenmiştir.

İslam dini çalışıp bir şeyler üreterek kazanç elde etme konusuna büyük önem verir. Bu konuda ahlak kitaplarından edinilen bilgiler içinde Maverdi’nin kendi görüşleri çok değerlidir. Maverdi, insanoğlunun gelecekle ilgili ekonomik planlarını geniş emel olarak adlandırmıştır. Bunun daha iyi bir gelecek ve gelişmiş toplum projesi olduğundan bahseder. İnsanların sürekli çalışıp bir şeyler üretme ve sonucunda kazanç elde etme arzuları içerisinde olmalarının, Allah’ın kulları için birer lutüf olarak verdiğini düşünmektedir.

Maverdi, toplumda bereketin artması, refah seviyesinin yükselmesi, toplum arasında barışın sağlanması ile ilişkili olduğunu söylemektedir. Böylelikle ülkede zenginlerle birlikte yoksul kesiminde dengeli bir şekilde sağlanabileceğini ifade etmiştir.