Müslüman bir kulun görevleri arasında hem kendine hem de dinine hizmet etmek yer almaktadır. Müslüman bir insanın dinine hizmet etmesi Allah katında en değerli amellerdendir. Peki dinimize nasıl hizmet edebiliriz?

Okumak-Öğrenmek: Kur’an-ı Kerim, okumaya, öğrenmeye ve ilme büyük önem vermektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.)’e inen ilk ayetlerde okumaktan söz edilmesi, İslam dininin ilme karşı ne kadar değer verdiğini göstermektedir. ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir’ ayetinde Allah, kullarından okumaya ve ilme önem vermesi gerektiğini ifade etmiştir.

Uygulama: Yüce Allah, ilimle uğraşanları kendi katında yüceltmeye ve övmeye layık görmüştür. Ancak ilimle meşgul olup öğrendikleri ile amel etmelerini de emretmiştir. Efendimiz’e ilk inen ayetlerde okuması emredildikten sonra ‘Ey örtünüp bürünen (Resûlüm!) Geceleri kalk namaz kıl. Ancak biraz müstesna. (Gecenin) yarısını (kıl). Yahut biraz azalt, ya da çoğalt ve Kur’ân’ı tane tane oku. Doğrusu biz sana (taşıması) ağır bir söz vahyedeceğiz’ denilerek öğrendiklerini amel etmesi istenmiştir. Ayette de anlaşılacağı gibi öncelikle okuyuo öğrenmek sonrasında bu bilgileri amel etmek gerekmektedir.

Tebliğ: Müslüman bir insan okuyuo öğrendikleri ile amel etmeye başladıktan sonra kendisine tebliğ kapıları açılır. Efendimiz’e de uygulama alanından sonra tebliğ etmesi istenmiştir.

Takva: Allah’ın koruması altına girmek, emirlerine uymak ve Rabbinden korunmaktır. Efendimiz’e indirilen son ayet ‘Allah’a döndürüleceğiniz, sonra herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının’ buyrulmaktadır. Ayette sakınarak Allah’a döndürülecek günden korkmayı emretmektedir.