Yüce Allah, Hz. Ademi’i ve neslini topraktan yaratmıştır. Yeryüzünün değişik yerlerinde bulunan topraklar nasıl ki birbirlerinden farklı özellikler gösteriyorsa, yaratılan insanlarda hem fiziki hem karakter ve huy bakımından farklı özellikler taşımaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde ‘Allah Teâlâ, Âdem’i yeryüzünün her tarafından aldığı bir tutam topraktan yaratmıştır. Bu sebeple âdemoğullarının, o topraklara izâfeten bir kısmı kızıl, bir kısmı beyaz, bir kısmı siyah, bir kısmı da bu renklerin karışımındaki renklerde; bir kısmı yumuşak, bir kısmı sert, bir kısmı iyi huylu, bir kısmı kötü huylu olarak dünyaya gelmiştir’ buyurmaktadır.

Toprakta bulunan demir, bakır, alüminyum, fosfor, kalsiyum gibi birçok elementler mevcuttur. Bu elementerin minarel yoğunluğuna ve karışın miktarlarına göre toprağın özellikleri değişiklik gösterir. Toprak bu elementlerin farklı miktarda olmasına göre, sertlik, yumuşaklık, verimlilik, çoraklık, farklı renklerde olma niteliklerine sahip olur.

Allah’ın topraktan yarattığı varlık olan insanlarda bu elementlerin değişik oranda ve miktarda olmasından, insan ile toprak arasında görülebilen bir ilişkileri vardır. İnsanların sahip oldukları ten renkleri de yaratıldığı toprağın rengine göre belirlenmiştir. Aynı şekilde bazı insanların sert karakterde bazılarının yumuşak karakterde olmalarıda toprakla aralarındaki benzer özelliklerinden kaynaklanmaktadır.