İnsanın yaptıklarıyla hem dünya hayatını hem de ahiret hayatını tahrip eden 10 şey:

1- Dininin emir ve yasaklarına dikkat etmeyen kimselerle arkadaşlık etmesi.

2- İnsanlara karşı hayırlı ve yararlı işler yapan insanlarla dostluk kurmaması.

3- Nefsinin istek ve arzularına boyun eğip peşinden gitmesi.

4- İslamiyetten uzaklaştıracak işlerde bulunmak.

5- Dinden olmayan şeyleri dinde varmış gibi gösteren kişilerle hemhal olmak.

6- Dünya ve ahiret için yararlı olmayan işlerle uğraşmak ve bu işlere karşı istek duymak.

7- Toplumdaki insanları kötü zan altında tutmak.

8- Üstünlük ve riya sahibi olmak.

9- Dünya işlerinden dolayı üzüntü çekmek.

10- Dünyaya kapılıp ahiret hayatını düşünmemek.