İnsanoğlu dünyaya gelirken 3 önemli ihtiyacı beraberinde getirir.

GIDA İHTİYACI

Dünyaya geldiği ilk andan itibaren insanoğlu gıdaya ihtiyaç duyar. Doğmaan önce annesi tarafından kordon bağı ile beslenen insan doğduktan sonra yine annesi tarafından beslenmektedir. Daha sonraları Allah’ın kullarına lütfettiği çeşitli rızıklarla beslenmeye devam eder.
Unutulmaması gereken bir gerçektir ki, gıda ihtiyacı karşılanırken helal olması önemli bir husustur. Helal olmayan gıdalarla beslenen insanda ibadet şevki ve kulluk aşkında azalma ve sıkıntılar meydana gelir. Kalp duygusuzlaşmaya başlar. Böyle durumlarda İslam ahlakı unutulmaya yüz tutar. Yüce Allah bu konuda : “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yiyin…’’ buyurmuştur. (Bakara-168)

İLİM İHTİYACI

İnsan, öğrenme ihtiyacı ile dünyaya gelmiştir. Diğer varlıklar ise imtihan olmak için dünyaya gelmedikleri için bu konudan muaftırlar. Ancak insan için aynı durum söz konusu değildir. İnsan büyümeye başladığı andan itibaren öğrenmeye de başlayan bir varlıktır. Gördüğü şeyleri takip eder ve kafasına kodlar. Daha sonraları ise bilhassa anne ve babalarına soru sormaya başlar. Beden ve zihin geliştikçe öğrendikleri de artış göstermektedir. İnsana bu dönemlerinde verilen bilgilerin maddi yanında maneviyatının da verilmesi gerekmektedir. Bu şekilde yetiştirilen biraylar ilerde faydalı vatandaşlar olarak toplumda huzur sağlayacaklardır.

TERBİYE İHTİYACI

İnsanoğlu terbiye edilmeye muhtaç olarak dünyaya gelir. Çünkü insan dâimâ en güzel yaratılış ile en aşağılık yaratılış arasında bir yterde bulunmaktadır. Kendisini terbiye ederek meleklerden daha üst bir mevkiye getirebildiği gibi hayvanlardan daha aşağı bir duruma getiebilir.