Yüce Allah, İslam diniyle birlikte insanlara güzel ahlak sahibi olmayı, insanlarla iyi geçinmeyi ve insanların birbirlerini kandırıp yalan söylememelerini emretmiştir. Yalan söylemek Allah katında hem günah hem çirkin bir davranış olduğu gibi toplumlar arasında da hoş karşılanmayan bir davranıştır. Allah katında en çirkin günahlar arasında yalan söylemek yer alır. Özellikle bu davranışı artık alışkanlık haline getiren insanlar daha çok günah çukurunun içine düşerler. Allah’ın kullarından razı olmasını engelleyen yalan söylemek, birçok günah içinde birer sebep tescil etmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), sohbetlerinde ashabına bu konuda bilgiler verirken ümmetini de söylediği hadisler ışığında aydınlatmıştır. Allah’a layık birer kul, Efendimiz’e layık birer ümmet olabilmek için bu emir ve uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Hz. Muhammed, yalan ile ilgili bir kaç hadisinde ümmetine şöyle buyurmaktadır:

‘’ Sözle çıkarılan fitne, kılıçla çıkarılan fitne gibidir. Yalan söylemek, iftira etmek ile çıkarılan fitne, kılıçla çıkarılan fitneden de kötüdür.’’

‘’ Doğru olun, doğruluk iyiliğe, iyilik ise, Cennete çeker. Yalandan sakının, yalan fücura, fücur ise Cehenneme götürür.’’

‘’İman sahibi, her hataya düşebilir. Fakat hainlik yapamaz ve yalan söyleyemez.’’