Toplum arasında konuşulan bazı konular yarım ve yanlış ifade edilmiştir. Bunlardan birisi de "İki bayram arasında düğün yapılmaz, nikâh kıyılmaz." düşüncesidir.

Şartlar ve imkânlar ne vakit hazır olursa, senenin bütün gün ve saatlerinde düğün yapılabilir, evlenilebilir, nikâh kıyılabilir. Yani nikâh için belli bir zaman ve vakit yoktur. "Nikâh şu gün caiz olur, şu gün caiz olmaz." diye bir şart koşulmamaktadır.

Müslümanların, Ramazan ve Kurban gibi yıllık iki bayramımızın yanında bir de haftalık bayramımız vardır. O da cuma günüdür. Yani Ramazan veya Kurban Bayramı cuma gününe rast gelir, düğün de bugünlerde yapılırsa; bu arada nikâh kıyma ile meşgul olunur da cuma namazına yetişememe gibi bir tehlike baş gösterirse, o saat içinde nikâh kıymak caiz olmaz. Çünkü bu saat içinde nikâhla meşgul olmak farz olan bir ibâdetin terk edilmesine neden olmaktadır. Hayır yapalım derken, şerre neden olunmaktadır. Ancak böyle bir sıkışıklığa sebep olmadan, cuma namazından bir müddet önce veya namaz kılındıktan sonra nikâh kıyılırsa bir sorun teşkil etmez. Hem böyle bir durum pek meydana gelmemektedir.

"İki bayram arasında nikâh olmaz" sözünün bâtıl da olsa târihî bir geçmişi vardır. Çoğunlukla bu inanç İslâm'dan önceki Cahiliye Arapları arasında meşhurdu. Onlar Ramazan'dan sonra başlayan Şevval ayında evlenmeyi uğursuz sayar, düğünlerini başka bir tarihte yaparlardı.