Allah, sevgili kulu ve habibi olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’i Miraç mucizesi ile kendi katında görüşmeye çağırmıştır. Rasulü ile yüz yüze yaptığı bu görüşmede kendisine üç hediye vermiştir.

Namaz: Miraçtaki en önemli konulardan birisi muhakkak beş vakit namaz olmuştur. Hz. Muhammed (s.a.v.) başlangıçta elli vakit olan namaz ibadetini Allahtan beş vakite indirmesini istemiştir. Allah, habibinin bu isteğini kırmamış ve namaz ibadetini beş vakit olarak kullarına emretmiştir. İmanı kamil olan Müslümanlar farz olarak verilen beş vakit namazın yanında kuşluk, işrak, evvabin gibi namazlarda kılarlar ve Peygamber’e farz olan teheccüd namazına kalmaya çalışırlar.

Cennete Girecek İlk Ümmet: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e hitaben: ‘Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!’ şeklinde haber verilmiştir.

Büyük Günahlar Affedilecek: Efendimiz’e Bakara suresinin son iki ayet-i kerimesi vahyedilmiştir.
Müslim’de rivayet edilen hadislerden birinde şöyle buyrulmuştur: ‘Rasulullah (s.a.v.)’e Miraçta üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara suresinin son ayetleri ve ümmetinden şirke düşmeyenlerin bişlediği büyük günahların affedildiği müjdesi verildi’