Hz. Ali günün birinde bir Hristiyana misafir oldu. Adam Hz. Ali’ye üzüm ikram etti. Hz. Ali üzümü yedi. Adam daha sonra üzümden yapılmış şarap getirdi.
Hz. Ali buyurdu ki : Haramdır.
Hristiyan dedi ki : Siz Müslümanlara şaşarım. Üzüm helal, içki haram. Oysa ki bu, üzümden yapılıyor. Hz. Ali adama öyle bir örnek verir ki adam bütün kalbi ile Müslüman olur.
Hz. Ali buyurdu ki : Eşin var mı. Var.
Kızın var mı. O da var. Çağır ikisi de gelsin buraya.

Eşi ve kızı gelince Hz.Ali buyurdu ki :
Bu kız bu annedendir, ama görüyorsun ki Allah annesini sana helal kızını ise haram kılmıştır.
Hristiyan bu sözler karşısında dedi ki:
Şehadet ederim ki Allah Birdir ve Muhammed Onun kulu ve Resulüdür ve Sen Onun Halifesisin.
Elinden öpüp Müslümanlığını ilan etti.