Hititlerin başkenti olan Hattuşa ile Türkiye’nin Alacahöyük yerleri başta olarak tarihsel evlere birçok tarihi eseri misafir eden müzelere, kırsallara ve ibadet yerlerine ev sahipliği yapan Çorum, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Valilik’in ortak yürütülen çalışması tamamlaması dâhilinde yıllık 500 bin turistin ziyarete gelmesi amaçlanıyor. Vali Necmeddin Kılıç yaptığı açıklamada insanlığın tarihinin ve medeniyetlerin beşiğinin Anadolu bölgesi ve Anadolu’nun tüm topraklarını içine aldığını vurguladı. Çorum’un M.Ö. 3000 yıllarından bu yana dünya üzerindeki medeniyetleri ağırladığını söyledi.

Vali Kılıç Çorum topraklarında, Hitit medeniyetinin köklerinin olduğunu, Hattilerin yerleştikleri ve imparatorluk kurduklarından bahsetti. Buranın Hititlerin ve Hattilerin dünya üzerinde bilinen ilk devlet kurdukları ve yazıyı burada yaygınlaştırdıklarını açıkladı. Valiliğin desteği ile bölgede kazı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Kılıç, dünyanın tarihi ilk barajının burada kurulduğunu ve hala işlevini devam ettirdiğini söyledi.

Çorum’a çalışmalar sonucunda 500 bin turist gelmesi bekleniyor. Dünyanın tamamının Hattuşa’yı biliyor ve ders kitaplarında okutuluyor olması sebebiyle turistlerin yoğun olarak bölgeyi ziyaret edeceği ilgililer tarafından düşünülüyor.