Toplumsal ilişkilerde arkadaşlık kavramının vazgeçilmez bir yeri vardır. İnsanın toplum içerisinde yalnızlık hissetmemesi ve kolay ayak uydurabilmesi için kendine diğer insanlardan daha yakın birkaç kişiyi arkadaş olarak seçmesi gereklidir. Kişi bu arkadaş seçimlerinde çok dikkatli olmalıdır. Dinimizde dostluk kavramına büyük önem vermiştir. İnsanın iyilerle arkadaşlık kurması imanının tazelenmesine neden olduğu gibi kötü insanlarla muhabbet içerisinde bulunması da doğru yoldan çıkması için bir sebep olarak görülür. Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) arkadaşlık ve dostlukla ilgili birçok hadislerinde ümmetine nasıl arkadaşlar edinmeleri gerektiğinde yol göstermiştir.

‘’ Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin’’
‘’ Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez’’
‘’ Mü’min, mü’minin aynasıdır; onda bir ayıp gördüğünde onu düzeltir.’’
"En hayırlı arkadaş (grubu) dört kişiliktir. En hayırlı askeri birlik dört yüz kişiliktir. En hayırlı ordu dört bin kişidir. On iki bin kişi, sayıca az diye maglub edilemez."