Yüce Allah, dünyayı var ettiği günden itibaren kullarının kullarının kendisine inanmasını ve Hak yoldan ayrılmamasını istemiştir. İnsanlar doğru yolda ilerlerken bilerek yada bilmeyerek bir takım engellere maruz kalabiliyorlar. Önemli olan bu hatalarını anlayıp Allah'tan af dileyerek samimi bir tövbede bulunmaktır. Yaratılan her insan günah işleyebilir, ancak Allah hatada ısraarcı olmamayı ve tövbe etmeyi kullarından beklemektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadisinde şçyle buyurmaktadır ' Eğer siz günah işlemeyen bir kavim olsaydınız, Allah sizi helak eder, yerine günah işleyip tövbe eden kullar yaratırdı'. Bu değerli hadistende anlaşılacağı gibi insan günah ve sevap işleme niteliğinde yaratılmıştır. İnsan işlediği günahlar sebebiyle meleklerden ayrılmıştır. Melekler nurdan yaratılmış ve hiç bir ünah işlemeyen varlıklardır. İnsanlarda günah işlemese idi meleklerden bir farkı kalmayacak, bu alemin yaratılış amacını yok edecekti.

İslam fıtrat dinidir. İslam dininde insanların bilerek veya bilmeyeretk günah işleyeceği kabul edilmiştir. İşlediği günahlardan temizlenme yolları ise isanlara öğretilmiştir. yapılan kötülüklerden ve işlenen günahlardan kurtulma yolu tövbe etmekten geçiyor. Tövbe eden insan yapmış olduğu günah ve kusurlardan arınıp, o günahları hiç işlememiş gibi tertemiz olur.