İnsanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için çalışıp para kazanmaları gerekir. Ancak günümüzde yaşanılan sorunlar nedeni ile çalışmanın zor olması gibi geçim sıkıntılarının da giderek artması birçok kimseler için kaçınılmıyor.

Para kazanmak için yada kazanılan paranın bereketlenmesi için aşağıdaki duaları okuyabilirsiniz.

-Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile,bi hurmeti katebi,Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz.

- “Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.Es’elüke bismikel azîmil-a’zami. Enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu. Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu. Ve in kâne kâriben yessirhü. Ve in kâne kalîlen kessirhü. Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi”

- Elhakümüt tekasür. Hatta zürtümülmekabir. Kella sevfe ta’lemun. Sümme kella sevfe ta’lemun. Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn. Le teravünnelcehıym. Sümme leteravünneha aynelyakıyn. Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym. Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile, bi hurmeti katebi, Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz”

Kişi bu duaları düzenli bir şekilde okursa parası bereketlenir ve Allah’ın izni ile geçim sıkıntısı çekmez.