Etiyopya’nın doğu kısmında yapılan kazı çalışmalarının sonunda bin yıllık bir şehir ortaya çıktı. Bulunan şehrin 10. Yüzyıla ait olan bir ticaret merkezi olduğu tahmin ediliyor. Kazı çalışmalarıyla ilgilenen arkeoloji ekibi yazılı bir açıklama yaptı. Ortaya çıkan şehrin 10. Ve 15 yüzyıllar arasında İslam dinine mensup olduğuna ve ticaretin uluslararası bir boyuta ulaştığına dair bulgular elde edilmiş.
Heyetin açıklamasında, ülkenin başkenti Addis Abada’nın biraz uzağında bulunan Harla’daki kazı çalışmalarında, 12. yüzyıldan kalan bir camiinin izlerine ulaşıldığı belirtildi. Ayrıca kazıda mezar taşları ile 13. yüzyıldaki Mısıra ait bronz ve gümüş paralarda ortaya çıkmış. Kazıda çalışan arkeologlari ortaya çıkan caminin mimari özellikleri açısından Tanzanya ile Somaliland’daki camilerle benzer özellikler taşıdığını ifade ettiler. Camilerdeki benzerlikler Afrika’daki İslami topluluklar arasında bağlantının olduğunu göstermektedir.
Kazı çalışmalarının başında bulunan profesör, ortaya çıkan eserlerin, bu bölgenin ticaret merkezi olduğunu ve zengin bir mevkiye sahip özellikler gösterdiğini açıkladı. Bulgular ışığında yola çıkılan bilgilerde, Etiyopya’nın, eski tarihlerinde Körfez, Mısır ve Hindistan gibi ülkelerle aralarında sıkı bir iletişim olduğuna ulaşılıyor. Bu eserler Addis Abada’daki ulusal müzede sergilenmesi düşünülüyor.