Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de ‘En güzel isimler (Esmaü'l Hüsna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin.’ diye buyurmuştur. Müslüman olarak bizlerde Allah’ın bu güzel isimlerini bilerek bilinçli bir şekilde dua etmeliyiz. Peygamber Efendimiz ise bir hadisinde, ’Allah'ın 99 ismi vardır, Kim bunları sayarsa cennete gider’ buyurmuştur.

Allah’ın güzel isimlerine anlamları ile birlikte örnek olarak şu isimleri verebiliriz:

1- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi ve benzeri olmayan."

2- El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden."

3- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."

4- El-Musavvir: ''Varlıklara sahip olduğu şekilleri veren."

5- El-Gaffâr: "İşlenen günahları örten ve çok mağfiret eden."

6- El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."

7- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."

8- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."

9- El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "

10- El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."

11-El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."

12- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."

13- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"

14- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."

15- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."