Yüce Allah, dünyayı var ettiğinden bu yana inanan insanları birbirine kardeş tayin etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat 10. ayetinde bunu Müslüman insanlara şöyle ifade etmiştir: 'Müminler ancak ve ancak kardeştirler.' Müslüman kardeşliği insanların birbirine olan kan bağından daha üstün bir bağla bağlanmasıdır ve daha faziletli bir yakınlaşmadır. Ayet bizlere sadece iman yoluyla bağlanan bir kardeşlikten bahsediyor. Yani dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ırka mensup yada hangi dili konuştuğuna bakılmaksızın Müslüman insanlar birbirleri ile kardeştir.

Allah kardeşliği sadece Müslüman insanlara özel olarak tayin etmiştir. Kan kardeşliğinden daha mühim olarak görmüştür. Müslüman kardeşler kendi aralarında farklı bir topluluk oluştururlar. Bağlı oldukları inanca ve değerlere karşı birlik ve beraberlik içinde hareket ederler. Müslüman birinin inanmayan insanlarla kardeş olması pek mümkün değildir. Bunun için gerekli olan Müslümanlıktır.

Allah, ayetin devamında 'Müminler kardeştirler, ve kardeşlerinizin arasını ıslah ediniz' buyurmaktadır. Son yıllarda daha fazla bozulma gösteren bu kardeşlik kavramını düzeltme yolunda adımlar atmaya başlamalıyız. İslam kardeşliğimizi ve aramızdaki uhuvveti arttırmak, Allah'ın bizden razı olmasına vesile olacaktır.