İmam Kastalani’nin Mevahib-i Ledünniye (Allah katında gönle indirilen manevi lütuflar) adlı eserinde Hz. Muhammed (sav)’in 400’e yakın isminden bahsetmiştir. Efendimiz’in bir çok mübarek ismi vardır ancak bu isimlerinin en bilinenleri Muhammed ve Ahmed’dir. Muhammed ismi övgülerin çok olduğu anlamına gelir. Bu adı kendisine dedesi Abdulmuttalip vermişti., Ahmed ismi ise Allah’a çok fazla şükreden anlamına geliyor. Bu isimlerden Muhammed Kur’an-ı Kerim’de 4 yerde geçmektedir. Ahmed ismi ise sadece bir kez geçiyor.
Hz. Muhammed bir hadis-i şerifinde ismiyle ilgili şöyle buyurmuştur: ‘’Ben Muhammed’im ve Ahmed’im. Ben Mahi’yim ki Allah benim yaptığım tebliğ ile küfrü yok edecektir. Ben Haşir’im ki kıyamet günün geldiğinde insanlar beni takip ederek yeniden dirileceklerdir. Ben Akıb’ım , nebilerin en sonuncusuyum benden sonra başka bir nebi gelmeyecektir.
Efendimiz’in mübarek isimleri pek fazla idi. Bu isimlerinden bir kaçını Allah Kur’an-ı Kreim’de zikretmiştir, isimlerinin bir kaçı ise Efendimizin kendi hadislerinde yer etmektedir. Mübarek isimlerinden, Muhammed, Mustafa, Ahmed ve Mahmut isimlerini bilmek insanlara vaciptir.